home / natuurgeneeswijze / bloesemremedie

Natuurlijke Geneeswijze

Bloesemremedies

Er zijn verschillende bloesemremedies, de meest bekende zijn de bloesemremedies van Dr. Edward Bach. Bloesemremedies worden in het boek van Bram Zaalberg "Spiegel je met Bloesemremedies" omschreven als;"Bloesemremedies zijn vloeibare preparaten gemaakt van de bloemen die uitdrukking zijn van de levenskracht of levensenergie van een boom, plant of struik".De remedies zijn voor verschillende emoties, stemmingen of persoonlijkheid. Zij werken mee aan herstel en harmonie in ons bewustzijn.

Ze zorgen ervoor dat je meer bij jezelf komt. Als je meer bij jezelf kan blijven ben je weer in staat om ook je omgeving en de mensen in daarin weer te zien zoals ze zijn, met het goede wat ze met je voor hebben. Of om die situaties te mijden die niet goed voor je zijn. Je "voelt' weer welke weg het beste voor je is.

Bloesemremedies zijn altijd in te zetten, ook bij gebruik van anderen medicaties of homeopathische middelen.

Met liefde voor jezelf en je omgeving.

Dr. Edward Bach; "Gezondheid berust op het in harmonie zijn met de ziel."

Dr. Edward Bach heeft gedurende zijn leven (1886-1936) de 38 Bach-Bloesemremedies bereidt. Nadat hij als arts was afgestudeerd startte hij een praktijk. Tijdens zijn opleiding kwam hij al tot het inzicht dat bij ieder mens, de persoonlijkheid een grote invloed had op het genezingsproces.

Deze gedachten kwamen overeen met Samuel Hahneman, de stichter van de homeopathie, die 150 jaar eerder had geleefd.

Ook Dr. Edward Bach wilde mildere methode ontwikkelen op basis van planten. Remedies die de persoonlijkheid van de mens behandelt, en niet de ziekte en symptomen. De omzetting naar een positieve instelling. Hierdoor wordt de zelfgenezende kwaliteit van de mens gestimuleerd.

Hij zocht bij verschillende patiënten verschillende planten, en bereidde de remedies. Tijdens zijn leven heeft hij 38 remedies bereidt. Voor de verschillende emoties en geestestoestanden van de mens. Bachbloesemremedie nummer 3, de Rescueremedie, is een samenstelling van de 5 remedies die je gebruikt voor noodgevallen.

Zoals het woord het al zegt zijn het Bloesemremedies. Uit de bloemen van of bloesems van planten en bomen. Met uitzondering van de remedie Rock Water, die bereid is uit het water van een natuurlijke bron. Deze worden 's-morgens geplukt op een zonnige en onbewolkte dag. De bloesems worden niet met de hand aangeraakt, maar worden geplukt tussen een blad. Er worden 2 verschillende methodes toegepast om de essences uit de bloesems vrij te maken.

De eerste methode is de zonnemethode, en wordt toegepast op bloesems of bloemen die in het late voorjaar en in de zomer bloeien.

De bloesems worden op een schaal gelegd met bronwater. Dit bronwater met de bloesemessenties erin "getrokken"worden in een met alcohol geprepareerde fles gegoten. Deze essence vormt de basis voor de bloesemremedies die worden gebruikt in de praktijk.

De tweede methode is de kookmethode en die wordt toegepast op bloesems van bomen, planten en struiken die in het vroege voorjaar bloeien, als de zon nog niet haar volledige kracht heeft bereikt. De bloesem worden na het verzamelen uitgekookt, diverse malen gefilterd en dan in de met alcohol geprepareerde flessen gegoten.

Het beschadigen van de plant is bij deze methode niet nodig, omdat alleen de bloesem, bloem wordt gebruikt. Tussen het plukken en de bereiding zit heel weinig tijd. Er gaat hierdoor weinig energie verloren. De energie die de plant doorgeeft via de bloesem, het nieuwe begin van een plant, boom of struik wordt gebruikt om deze energie door te geven aan de mens, zonder dat de plant wordt beschadigd.

Dr. Edward Bach benoemde 7 verschillende fasen in het genezingsproces, te weten: Vrede, Hoop, Vreugde, Geloof, Vertrouwen, Wijsheid en Liefde. Zijn remedies zijn op dit genezingsproces gericht, en ook onverdeeld in zeven groepen:
  • angst
  • onzekerheid
  • onvoldoend interesse in huidige omstandigheden
  • eenzaamheid
  • overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
  • moedeloosheid of wanhoop
  • overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.